ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY IM. JANINY JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ABSOLWENCI

 
 

Badamy losy naszych absolwentów

 

Każdego roku Szkołę Podstawową w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. Janiny Januszewskiej opuszczają uczniowie klas szóstych, którzy rozpoczynają kolejny etap życia w nowej szkole.

Dotychczasowa współpraca z absolwentami obejmowała:

·        wizyty absolwentów i ich spotkania z uczniami, nauczycielami, wychowawcami,

·        udział absolwentów i ich rodziców w imprezach szkolnych (Święto Szkoły, Jasełka, Festyny)

·        absolwenci realizują praktyki studenckie,

·        prowadzą wolontariat w postaci pomocy uczniom mającym trudności w nauce,

·        nasi absolwenci są pracownikami naszej placówki,

·        byli uczniowie - absolwenci zapisują też swoje dzieci do ZSz-P w Ciemnem.

 

Absolwenci rocznik 2014/15

 

Gimnazjum

 

% absolwentów

Gimnazjum nr 1 im. mjr. S. Waltera w Radzyminie

63,6

Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie

18,2

Gimnazjum w Zespole Szkół w Czarnej

9,1

Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II  w Wołominie

9,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 Schemat blokowy: proces alternatywny: Dojazd