ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY IM. JANINY JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy na nową stronę naszej placówki :

www.ciemne-radzymin.edupage.org

Ostatnia aktualizacja: listopad 2015

 
 

AKTUALNOŚCI PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

Opis: C:\Documents and Settings\Paweł\Pulpit\Próba strony\index1_pliki\linia_olowek.gif

23.11.2015 - SZKOLENIE DLA RODZICÓW

Zapraszamy wszystkich rodziców na szkolenie "Jak wychowywać bez przemocy" prowadzone przez Zespół Pedagogów Dezyderia, które odbędzie się 23 listopada br. w sali gimnastycznej.
Wykład dla rodziców uczniów klas 0 - 3 rozpocznie się o godz. 16.00, dla rodziców uczniów klas 4 - 6 o godz. 17.00.

Monika Piśkorska

Opis: C:\Documents and Settings\Paweł\Pulpit\Próba strony\index1_pliki\linia_olowek.gif

13-26.11.2015 - GŁOSUJEMY NA PROJEKTY OBYWATELSKIE 2016

 

DRODZY RODZICE, ABSOLWENCI, MIESZKAŃCY GMINY RADZYMIN,

SYMPATYCY WSI CIEMNE!

Prosimy o oddawanie głosów na nasze trzy projekty do Budżetu Obywatelskiego 2016:

- "Plac radości w Ciemnem":  Projekt zakłada powiększenie placu zabaw, zmianę nawierzchni i doposażenie, żeby mogły korzystać z niego nie tylko dzieci z oddziałów przedszkolnych, ale także dzieci starsze, mieszkające w wsi Ciemne oraz z sąsiadujących sołectw.

http://www.budzetobywatelski.radzymin.pl/project/39

-"Boisko wielofunkcyjne w Ciemnem": budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska w ZSP w Ciemnem.

http://www.budzetobywatelski.radzymin.pl/project/16

- „Z matmą na Ty- matematyka bliższa uczniowi i jego rodzicom": projekt edukacyjny obejmujący szkolenie dla uczniów z klas 4-6 i ich rodziców, warsztaty, zajęcia wyrównawcze i wycieczkę do banku.

http://www.budzetobywatelski.radzymin.pl/project/23

Głosowanie odbywa się poprzez wybór maksymalnie trzech projektów na karcie do głosowania lub za pośrednictwem elektronicznej platformy. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu. Karty do głosowania i urna dostępne są również w naszej placówce.

Głosowanie nad projektami trwa     od 13 do 26 listopada 2015 r.

Kto może głosować?

Głosować mogą mieszkańcy Gminy Radzymin, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 16 rok życia i mają miejsce zamieszkania na terenie gminy. Miejsce zamieszkania ustalane jest na podstawie meldunku lub stałego spisu wyborców. Osoby niepełnoletnie, chcąc oddać swój głos, muszą dysponować zgodą swojego opiekuna prawnego na udział w głosowaniu. Do karty do głosowania powinien być dołączony druk zgody, który można pobrać ze strony www.budzetobywatelski.radzymin.pl, ze strony www.radzymin.pl, a także otrzymać w Urzędzie lub punkcie do głosowania. Karta bez dołączonej zgody opiekuna prawnego zostanie uznana za nieważną. Prosimy pamiętać, iż ta zasada obowiązuje również w głosowaniu internetowym.

Uwaga! Można glosować tylko jeden raz.

Weryfikacji ilości oddanych głosów służy wymagany do głosowania nr PESEL

Głos uznaje się za nieważny, gdy głosujący:

1.   nie wybierze żadnego zadania;

2.   wybierze więcej niż 3 zadania;

3.   nie wypełni wszystkich wymaganych pół na karcie do głosowania lub za pośrednictwem elektronicznej platformy;

4.   nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych;

5.   nie dołączy zgody opiekuna prawnego na udział w głosowaniu osoby niepełnoletniej powyżej 16 roku życia.

Zagłosować można poprzez:

1.   złożenie karty do głosowania w jednym z wyznaczonych punktów do głosowania;

2.   przesłanie na adres Urzędu Miasta i Gminy Radzymin karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski – Głosowanie” (o uznaniu ważności karty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Radzymin), lub

3.   przesłanie wypełnionej i zeskanowanej karty do głosowania drogą elektroniczną na adres budzetobywatelski@radzymin.pl (o uznaniu ważności karty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Radzymin), lub

4.   oddanie głosu na elektronicznej platformie dostępnej pod adresem www.budzetobywatelski.radzymin.pl.

LICZYMY NA WAS! GŁOSUJEMY!

Paulina Mroczek

Opis: C:\Documents and Settings\Paweł\Pulpit\Próba strony\index1_pliki\linia_olowek.gif

10.11.2015 - APEL Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Opis: C:\Documents and Settings\Paweł\Pulpit\Próba strony\index1_pliki\linia_olowek.gif

ZAKOŃCZENIE AKCJI CHARYTATYWNEJ "PODARUJ MYDŁO"

Uczniowie naszej szkoły i przedszkolaki włączyli się w akcję charytatywną zbierania mydełek dla afrykańskich dzieci. Zbiórkę organizowała Fundacja Pomocy Humanitarnej - Redemptoris Missio . Wspólnymi siłami udało się zebrać 50 kostek mydła.  Ofiary zostały już przekazane organizatorom akcji a następnie  trafią do afrykańskich dzieci i pomogą walczyć z „chorobami brudnych rąk” takimi jak dur brzuszny, cholera, czerwonka i wiele innych.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do tej akcji.

http://www.medicus.ump.edu.pl/

Hanna Gajewska

Opis: C:\Documents and Settings\Paweł\Pulpit\Próba strony\index1_pliki\linia_olowek.gif

16.10.2015 - GMINNY KONKURS POEZJI MICHALINY CHEŁMOŃSKIEJ-SZCZEPANKOWSKIEJ

16 października 2015 roku w  Sali Koncertowej im. F. Chopina w Radzyminie odbyła się 3 edycja Gminnego Konkursu "Daj jak najwięcej dobra" - poznajemy wiersze Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej, poetki Mazowsza.

Jury oceniało uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych, biorąc pod uwagę dobór tekstu do możliwości percepcyjnych recytatora, interpretację tekstu, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.

Majka Sumińska z oddziału „0” zajęła 2  miejsce w kategorii 5-6 latków za recytację wiersza pt. „Anielka”,  a uczennica klasy 4 Justyna Giera  2 miejsce w kategorii klas 3-4 za interpretację utworu „Na truskawki”.

Dziękujemy wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie, a laureatkom gratulujemy sukcesu.

Monika Kowalik, Natalia Murawska

Opis: C:\Documents and Settings\Paweł\Pulpit\Próba strony\index1_pliki\linia_olowek.gif

07.10.2015 - Pasowanie na Świetliczaka

Dnia 07.10.2015r. w świetlicy szkolnej odbyła się uroczystość Pasowania na Świetliczaka. Przyszłe świetliczaki z kl.0- I musiały wykonać kilka zadań. Pierwsze zadanie polegało na sprawdzeniu znajomości regulaminu świetlicy. Następnie dzieci odgadywały zagadki i wykonały wizytówki ze swoim imieniem. Wszystkie świetliczaki złożyły przyrzeczenie i z rąk pani dyrektor Grażyny Wardak-Dymek otrzymały dyplomy.

Beata Żochowska

Opis: C:\Documents and Settings\Paweł\Pulpit\Próba strony\index1_pliki\linia_olowek.gif

05.10.2015 - BAŚNIOWA I CZEKOLADOWA WARSZAWA

Dnia 5 października dzieci z grupy czterolatków i kl. 0A, 0B odwiedziły zabytkową pijalnię czekolady E. Wedel. Dzieci poznały historię  czekolady. Spożywały niebiańskie napoje czekoladowe oraz miały okazję same ozdabiać serca czekoladą. Po skończonych warsztatach otrzymały słodką niespodziankę do domu. Następnie dzieci wraz z przewodnikiem zwiedzały Stare Miasto szlakiem baśni i legend. Poznały między innymi Legendę o Bazyliszku, Syrence, Warsie i Sawie. Szczęśliwe i pełne wrażeń przedszkolaki wróciły do  przedszkola.

Beata Żochowska

Opis: C:\Documents and Settings\Paweł\Pulpit\Próba strony\index1_pliki\linia_olowek.gif

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO - 01.09.2015 (wtorek) o godz. 9.00

Spotkanie z rodzicami wychowawców grup przedszkolnych - 3 i 4 -latków

odbędzie się 1.09.2015 o godz. 17.00.

Opis: C:\Documents and Settings\Paweł\Pulpit\Próba strony\index1_pliki\linia_olowek.gif

RADA PEDAGOGICZNA SIERPNIOWA

W dniu 26. 08. 2015 r. o godz. 1000 posiedzenie Rady Pedagogicznej.

Obecność nauczycieli obowiązkowa.

Opis: C:\Documents and Settings\Paweł\Pulpit\Próba strony\index1_pliki\linia_olowek.gif

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE DROGĄ INTERNETOWĄ OD 01.09.2015

 Od 1 września 2015 roku opłaty za przedszkole można dokonywać przelewem drogą internetową na podane konto: Bank BPH o/Radzymin, Nr konta: 10-10600076-0000331000217043

Wpisujemy tytułem - opłata za przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem.

Opis: C:\Documents and Settings\Paweł\Pulpit\Próba strony\index1_pliki\linia_olowek.gif

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PRZEDSZKOLA

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
informuje, iż będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca
na 3 wolne miejsca do oddziału 0 na 5 godzin z możliwością
pobytu dziecka na świetlicy. Ogłoszenie listy przyjętych nastąpi 25.08.2015r.

Opis: C:\Documents and Settings\Paweł\Pulpit\Próba strony\index1_pliki\linia_olowek.gif

22.07.2015 - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015

Przyjmowanie ofert na wynajem kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi, prowadzenie żywienia uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem w wynajmowanych pomieszczeniach

- termin składania ofert:
18 sierpnia 2015 r. – 20 sierpnia 2015 r.

SZCZEGÓŁY DO POBRANIA

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający nie udzielił zamówienia żadnej z firm, które złożyły oferty.

Opis: C:\Documents and Settings\Paweł\Pulpit\Próba strony\index1_pliki\linia_olowek.gif

22.07.2015 - OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PRACY

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem 

poszukuje 2 nauczycieli wspomagających dla ucznia niedowidzącego I klasy szkoły podstawowej

i dla wychowanka przedszkola - 4-latka.

 

KONTAKT: adres: Ciemne ul. Wołomińska 208, telefon 22 7630780,

e-mail: zszp_ciemne1@op.pl telefon komórkowy 502340930.

Opis: C:\Documents and Settings\Paweł\Pulpit\Próba strony\index1_pliki\linia_olowek.gif

26.06.2015 - ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

ŻYCZYMY UDANEGO, SPOKOJNEGO I POGODNEGO WYPOCZYNKU!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 Schemat blokowy: proces alternatywny: Dojazd