ZESPӣ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY IM. JANINY JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DYREKCJA

 

 

 

Dyrektorem Zespou jest mgr Grayna Wardak-Dymek

Prac w placwce rozpocza w roku szkolnym 2013/2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 Schemat blokowy: proces alternatywny: Dojazd