ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY IM. JANINY JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GMINNE PROJEKTY  EFS

W LATACH 2009, 2010, 2011

 

 

       

        Nasza placówka przez ostatnie trzy lata brała aktywny udział w realizacji gminnych projektów Europejskiego Funduszu Społecznego.

        Gmina Radzymin na podstawie umowy zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych wdrażała w swoich szkołach przedsięwzięcia, których celem było „wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, a także wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

 

Realizowaliśmy następujące projekty: "Młodzi, wykształceni" (2009r.), "Nasza przyszłość w naszych rękach" ( 2010r.), " Wiedza - klucz do przyszłości", (2011r.)

Wytypowani uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w następujących zajęciach dodatkowych: język angielski, zajęcia wyrównawcze z matematyki, zajęcia komputerowe. Projekty trwały przez dziesięć kolejnych miesięcy każdego roku z przerwą wakacyjną.

       

         Dziękujemy naszym uczniom za udział w zajęciach i liczymy na chętnych w kolejnych projektach, które gmina będzie wdrażała w przyszłości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 Schemat blokowy: proces alternatywny: Dojazd