ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY IM. JANINY JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HISTORIA

 

  

 

KALENDARIUM HISTORII SZKOŁY

01.09.1910 - założenie jednoklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej  w Ciemnem

1920 -1928  - sprawowanie funkcji kierownika szkoły przez Janinę Januszewską

30.09.1929 - oddanie do użytku budynku szkolnego; działkę pod szkołę  przeznaczyli   państwo Janina i Aleksander Januszewscy, materiał budowlany  w postaci cegieł uzyskano od właściciela cegielni pana Kronenberga w zamian za wydzierżawienie terenów na polowania

01.09.1931 - podniesienie poziomu organizacyjnego szkoły, utworzenie dwuklasowej szkoły

25.05.1936  -  poświęcenie pierwszego  sztandaru szkoły

01.09.1945 - wznowienie działalności szkoły po drugiej wojnie światowej; kierownictwo placówki objęła ponownie pani Janina Januszewska

1950 - przejście na emeryturę Janiny Januszewskiej

1957-1959 ‑ rozbudowa budynku szkolnego, utworzenie ośmioklasowej szkoły podstawowej

01.09.1974 ‑ obniżenie stopnia organizacyjnego szkoły do czterech klas

01.09.1979 - obniżenie stopnia organizacyjnego szkoły do trzech klas

01.09.1990 - ponowne podniesienie  stopnia organizacyjnego szkoły do sześciu klas; dalszą naukę uczniowie kontynuowali w Szkole Podstawowej nr 1 w Radzyminie; powołanie Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły, pomimo starań nie udało się rozpocząć prac budowlanych

1993 - przekształcenie szkoły w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciemnem

12.09.1994 - reaktywowanie działalności Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły; rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej

23.06.1995 - oddanie do użytku sali gimnastycznej i łącznika między nową salą a starym budynkiem; wyburzenie starego budynku szkolnego

01.09.1995 ‑ realizowanie przez placówkę programu ośmioklasowej szkoły podstawowej

20.06.1997 - oddanie do użytku nowego budynku szkolnego, nadanie imienia Janiny Januszewskiej, przekazanie i poświęcenie  nowego sztandaru szkoły

19.01.1998 - w rocznicę urodzin patronki pierwsze obchody Święta  Szkoły

25.06.1999 - wizyta Premiera Jerzego Buzka

01.09.1999 - wdrożenie reformy systemu oświaty, przekształcenie ośmioklasowej szkoły podstawowej  w sześcioklasową

22.10.2000 - obchody 90-lecia powstania szkoły, festyn rodzinny

17.01.2002  - oddanie do użytku pracowni komputerowej

15.10. 2008 - utworzenie całodziennego oddziału przedszkolnego dla 3-4-latków

01.09.2009 - utworzenie całodziennego oddziału przedszkolnego dla 4-5-latków, zgodnie z nową podstawą programową przyjęcie 6-latków do pierwszej klasy

28.05.2011 -  uroczyste obchody setnej rocznicy powstania szkoły   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 Schemat blokowy: proces alternatywny: Dojazd