ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY IM. JANINY JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KALENDARZ ROKU - 2015/2016

 

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016

obowiązujący w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

01.09.2015

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2015 - 01.01.2016

Ferie zimowe

01 - 16.02.2016

Wiosenna przerwa świąteczna

24 - 29.03.2016

Koniec roku szkolnego 2015/2016

24 czerwca 2016

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

(ustalone na podstawie §5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 18 kwietnia 2001 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U.Nr46, poz.432, z późn.zm.)

Dzień KEN - środa

14.10.2015

Święto Niepodległości - środa

11.11.2015

Trzech Króli - środa

06.01.2016

Sprawdzian szóstoklasistów

05.04.2016

Święto Flagi Narodowej (poniedziałek)– Święto Konstytucji 3 Maja

02.- 03.05.2016

Piątek po Bożym Ciele

27.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 Schemat blokowy: proces alternatywny: Dojazd