ZESPӣ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY IM. JANINY JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LOGOPEDA - rok szkolny 2015/2016

 

 

 

Zajcia logopedyczne w placwce prowadzi:

pani Aneta Kna

Zajcia terapeutyczne z dziemi objtymi wsparciem logopedycznym

odbywaj si wedug przyjtego harmonogramu.

 

GODZINY PRACY
Poniedziaek Wtorek roda Czwartek Pitek
ANETA KNA
         

 

 

Informacje na temat dni i godzin spotka z dziemi bd podane w najbliszym czasie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE

.

 

 

   

 

Zadaniem logopedy jest:

Korekcja wad wymowy polega na:

 • Usprawnianiu aparatu artykulacyjnego (jzyk, wargi, podniebienie mikkie)

 • Ksztatowaniu suchu fonematycznego (wysuchiwanie i rnicowanie dwikw mowy)

 • Wywoywaniu, korygowaniu i utrwalaniu prawidowej wymowy gosek w nagosie, rdgosie i wygosie.

 

Efektywno terapii zaley w duej mierze od systematycznej pracy rodzicw z dzieckiem. Zaleca si aby wiczenia zaproponowane przez logoped byy wykonywane codziennie.

 

 

 

 • Profilaktyka (zapobieganie)

 • Rozpoznawanie (diagnoza)

 • Terapia (Usuwanie wad wymowy).

Do najczciej spotykanych zaburze mowy zalicza si:

 

 • Seplenienie proste- zamiana gosek szumicych (sz, , cz, d) na syczce (s, z, c, dz), np. szal sal, czekolada- cekolada.

 • Seplenienie miedzyzbowe - podczas wymowy gosek detalizowanych jzyk wsuwany jest midzy zby.

 • Artykulacja zmikczona gosek syczcych, np. sanki- sianki

 • Artykulacja twarda gosek mikkich, np. ciasto- casto

 • Bezdwiczno- goski dwiczne ulegaj ubezdwicznieniu, np. woda- fota

 • Rotacyzm- brak goski r lub nieprawidowa jej wymowa

 • Kappacyzm- nieprawidowa artykulacja goski k, np. kot- tot.

   

 

 Schemat blokowy: proces alternatywny: Dojazd

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gabinet logopedyczny zosta wyposaony i podzielony na dwie czci komfortowe miejsce do pracy logopedy i jego podopiecznych. W kadej czci jest due lustro najwaniejsz pomoc w pracy logopedycznej i duo pek w regaach na pomoce. Jestemy zadowoleni   z wygldu i funkcjonalnoci tego miejsca pracy.

Prostokt zaokrglony: LOGORYTMIKA

 

 

 

Autor: Aneta Kna