ZESPӣ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY IM. JANINY JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ORGANIZACJA PRACY ZESPOU

 

W skad Zespou Szkolno-Przedszkolnego w Ciemnem wchodz: Szkoa Podstawowa i Przedszkole.

 

Zesp jest jednostk budetow, a organem zaoycielskim i prowadzcym jest Gmina Radzymin.

 

Nadzr pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Owiaty w Warszawie.

 

Zesp realizuje swoje zadania w Szkole Podstawowej w toku 6-letniego cyklu nauczania i wychowania, majc w strukturze organizacyjnej klasy I-VI.

 

Zesp obejmuje wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-6 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane:

- w oddziaach przedszkolnych 10-cio godzinnych

- w oddziaach przedszkolnych 5 - cio godzinnych.

/wycig ze Statutu Zespou Szkolno-Przedszkolnego w Ciemnem/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
           

 Schemat blokowy: proces alternatywny: Dojazd