ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY IM. JANINY JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA - 2015/2016

 

KLASY 1-3

KLASY 4-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Schemat blokowy: proces alternatywny: Dojazd