ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY IM. JANINY JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PATRONKA SZKOŁY

 

JANINA JANUSZEWSKA  (1889 – 1976)

Janina z Brauerów Januszewska urodziła się 19 stycznia 1889 roku  w Warszawie, w rodzinie o tradycjach pedagogicznych. Po ukończeniu w 1905 roku Realnej Szkoły Żeńskiej im. Marii Lipskiej w Warszawie, a następnie kursów nauczycielskich uprawniających do nauczania w szkole, rozpoczęła pracę pedagogiczną. Od 1909 do 1915 pracowała w szkole utrzymywanej przez Księżną Michałową Radziwiłłową, gdzie pełniła obowiązki kierowniczki.

 

W roku 1914 wyszła za mąż za Aleksandra Januszewskiego i od nowego roku szkolnego 1914/1915 przeniosła się do szkoły w Słupnie, a następnie  w Ciemnem. Janina i Aleksander Januszewscy przekazali notarialnie część swojego gruntu na plac pod budowę nowej szkoły.  Sami aktywnie uczestniczyli  w tej budowie. W nowej szkole Janina Januszewska pełniła funkcję kierowniczki. Stworzyła wokół szkoły ognisko kształcenia młodych nauczycieli, była współorganizatorką konferencji pedagogicznych, zjazdów koleżeńskich.  szkole zorganizowała koło miłośników książki, zainicjowała  niedzielne spotkania z rodzicami dzieci, wyjeżdżała z uczniami na wycieczki krajoznawcze, prowadziła zajęcia otwarte dla nauczycieli z okolicznych szkół. Szkoła i jej dom stały  się ważne dla mieszkańców wsi Ciemne, którzy zawsze mogli liczyć na  radę i pomoc małżeństwa Januszewskich.

 

Przed wybuchem wojny Janina Januszewska z powodu choroby zawodowej przeszła  w stan spoczynku, ale po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku przystąpiła do zorganizowania nauki w szkole, gromadzenia podręczników, książek, angażowania nauczycieli. Prowadziła kursy dla dorosłych w zakresie umiejętności czytania i pisania. Współpracowała z Liceum Pedagogicznym  Radzyminie, przyjmując uczennice na praktyki szkolne.

          W latach 1962 - 1976 mieszkała u rodziny w Warszawie. Zmarła 11 stycznia 1976 roku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 Schemat blokowy: proces alternatywny: Dojazd