ZESPӣ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY IM. JANINY JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PLAN ZAJ

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

 

PRZEDSZKOLE I ZERWKI

 

KLASAA

 

 

 

 

KLASAB

Opis: C:\Documents and Settings\Pawe\Pulpit\Prba strony\index1_pliki\linia_olowek.gif

UWAGA! Nowy plan zaj od 28.09.2015

* zajcia obowizkowe

* zajcia z wybranymi i/lub chtnymi uczniami

 

 

GODZINY

LEKCYJNE

PONIEDZIAEK WTOREK RODA CZWARTEK PITEK
12.25 - 15.40 8.00 - 12.10 11.20/12.25 - 15.40 8.00 - 12.10 12.25 - 15.40
1. zaj.komp. ed.wczes. zaj.wyr. ed.wczes. w.f.
2. ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes.
3. ed.wczes. w.f. ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes.
4. ed.wczes. jz.ang. ed.wczes. religia ed.wczes.
5.   religia w.f. jz.ang.  
6.          

Opis: C:\Documents and Settings\Pawe\Pulpit\Prba strony\index1_pliki\linia_olowek.gif

GODZINY

LEKCYJNE

PONIEDZIAEK WTOREK RODA CZWARTEK PITEK
8.00 - 12.10 12.25 - 15.40 8.00 - 12.10 11.20/12.25 - 15.40 8.00 - 11.20/14.00
1. jz.ang.  ed.wczes.   jz.ang. zaj.wyr. religia
2. ed.wczes. ed.wczes. w.f. ed.wczes. ed.wczes.
3. ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes. w.f. ed.wczes.
4. w.f. religia ed.wczes. ed.wczes. ed.w./muzyka
5. zaj.komp.   ed.w./plastyka ed.wczes. basen do 14.00
6.          

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASAA

 

 

 

 

 

KLASAB

 

Opis: C:\Documents and Settings\Pawe\Pulpit\Prba strony\index1_pliki\linia_olowek.gif

GODZINY

LEKCYJNE

PONIEDZIAEK WTOREK RODA CZWARTEK PITEK
8.00 - 12.10 12.25 - 16.30 8.00 - 12.10 12.25 - 15.40 8.00 - 11.20/14.00
1.  ed.wczes. ed.wczes. w.f. ed.wczes. jz.ang.
2.  zaj.komp.. ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes.  religia
3. ed.wczes. ed.wczes. jz.ang. ed.wczes. ed.wczes.
4. ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes. w.f. ed.wczes.
5. religia w.f. ed.wczes.   basen do 14.00
6.     zaj.wyr.    

Opis: C:\Documents and Settings\Pawe\Pulpit\Prba strony\index1_pliki\linia_olowek.gif

GODZINY

LEKCYJNE

PONIEDZIAEK WTOREK RODA CZWARTEK PITEK
12.25 - 16.30 8.00 - 12.10 12.25 - 15.40 8.00 - 12.10 12.25 - 15.40
1. religia jz.ang. religia ed.wczes. ed.wczes.
2. ed.wczes. w.f. ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes.
3. ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes.
4. ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes.  jz.ang. w.f.
5. w.f. ed.wczes.   zaj.komp.  
6.          

 

KLASA

Opis: C:\Documents and Settings\Pawe\Pulpit\Prba strony\index1_pliki\linia_olowek.gif

GODZINY

LEKCYJNE

PONIEDZIAEK WTOREK RODA CZWARTEK PITEK
10.35 - 14.00/14.50 8.00 - 12.10 10.35/11.25 - 15.40 8.00 - 12.10 10.35 - 14.50
1. zaj.komp. ed.wczes. zaj.wyr. religia w.f.
2. ed.wczes. ed.wczes.  jz.ang. ed.wczes. ed.wczes.
3. ed.wczes. ed.wczes. w.f. ed.wczes.  jz.ang.
4. religia/sala 5  w.f. ed.wczes. ed.wczes.  ed.wczes.
5. SKS  trzeciotecik  ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes.
6.     ed.wczes.    

 

 

 

 

 

 

KLASA

 

 

Opis: C:\Documents and Settings\Pawe\Pulpit\Prba strony\index1_pliki\linia_olowek.gif

GODZINY

LEKCYJNE

PONIEDZIAEK WTOREK RODA CZWARTEK PITEK
8.00 - 14.00/14.50 8.50/9.45/10.35 - 14.00 8.00 - 14.00/14.50 9.45/10.35/11.25 - 14.50 8.00-11.20/14.00
1. 8.00-8.45  religia ------------------ matematyka -------------- przyroda
2. 8.50-9.35 jz.pol. K.TEATR.-RECYT.  jz.pol. -------------- matematyka
3. 9.45-10.30  matematyka zaj.komp.1  plastyka wyr.mat.  jz.ang.
4. 10.35-11.20  technika  jz.pol.  jz.pol. zaj.komp.2  jz.pol.
5. 11.25-12.10 g.wych./sala 6 muzyka w.f.  przyr/sala 5 basen do 14.00
6. 12.25-13.10 w.f. historia jz.ang. matematyka  
7. 13.15-14.00 przyroda w.f.  religia/sala 5 jz.ang.  
8. 14.05-14.50 K.DZIENNIK./REL   SKS w.f.  

 

KLASA

                                     

Opis: C:\Documents and Settings\Pawe\Pulpit\Prba strony\index1_pliki\linia_olowek.gif

GODZINY

LEKCYJNE

PONIEDZIAEK WTOREK RODA CZWARTEK PITEK
8.00/8.50  - 14.00/14.50 8.00 - 12.10 8.00 - 12.10/13.10 8.00 - 13.10 8.00 - 12.10/13.10
1. 8.00-8.45 zaj.komp.1 jz.pol.  jz.pol. jz.pol. jz.pol.
2. 8.50-9.35 jz.pol.  matematyka matematyka matematyka przyroda
3. 9.45-10.30 jz.ang. przyroda jz.pol. przyroda matematyka
4. 10.35-11.20 religia   muzyka jz.ang. godz.wych. jz.ang.
5. 11.25-12.10 technika w.f. plastyka w.f. w.f.
6. 12.25-13.10 historia   zaj.komp.2 religia KOO EKOL.
7. 13.15-14.00 w.f.        
8. 14.05-14.50 K.DZIENNIK./REL   SKS    

 

 

KLASA

 

 

 

Opis: C:\Documents and Settings\Pawe\Pulpit\Prba strony\index1_pliki\linia_olowek.gif

GODZINY

LEKCYJNE

PONIEDZIAEK WTOREK RODA CZWARTEK PITEK
8.00 - 14.00 8.00-14.00 8.00/8.50 - 13.10/14.00/14.50 8.00 - 14.00 8.00/8.50 - 13.10
1. 8.00-8.45 jz.pol. jz.pol.  zaj.komp.1   matematyka matematyka
2. 8.50-9.35 matematyka  przyroda  jz.ang. jz.ang. jz.ang.
3. 9.45-10.30 technika muzyka  jz.pol.   historia  plastyka
4. 10.35-11.20  historia matematyka w.f. jz.pol. przyroda
5. 11.25-12.10 w.f. religia religia jz.pol. jz.pol.
6. 12.25-13.10 przyroda w.f. matematyka w.f.  
7. 13.15-14.00 WYR.J.P.-TESTY WYR.MAT.TESTY zaj.komp.2 godz.wych.  
8. 14.05-14.50     SKS