ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY IM. JANINY JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ROK SZKOLNY - 2015/2016

 

 

PLAN ZAJĘĆ

 

 

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZWONKI

 

 

PODRĘCZNIKI

 

PLIK - rezygnacja z zajęć WDŻ

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 Schemat blokowy: proces alternatywny: Dojazd