ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY IM. JANINY JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

REALIZOWANE PROJEKTY EDUKACYJNE

 

2015/2016                                               2014/2015

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013/2014

                                     

 

 

 Schemat blokowy: proces alternatywny: Dojazd