ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY IM. JANINY JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

 

 

 

 

 

 

SKŁAD RADY RODZICÓW:

 

Przewodnicząca: Iwona Giera

Z-ca Przewodniczącej: Karolina Kaska

Skarbnik Rady Rodziców: Edyta Surkowska

Sekretarz: Elżbieta Giera

Skład Komisji Rewizyjnej: przew. - S. Czajkowska,

członkowie -  A. Kotara, G. Lisiecka

 

 

 

DOKUMENTY:

 

 

 

 

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Schemat blokowy: proces alternatywny: Dojazd

 

 

 

 

 

 INFORMACJE:

LIST DO RODZICÓW

Ciemne, dnia 5 marca 2015 roku

Szanowni Rodzice,

Rada Rodziców przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem, zwraca się z uprzejmą prośbą do Rodziców uczniów naszej Szkoły o dokonywanie wpłat na konto Rady Rodziców. Wysokość składki rocznej została ustalona w wysokości 80,00 PLN. Składka może być pokryta jednorazowo, lub w dwóch ratach.

            Chcielibyśmy jednocześnie poinformować, iż zebrane pieniądze są przeznaczane na wspieranie działalności statutowej szkoły. Zestawienie wpłat i wydatków jest opublikowane na stronie internetowej naszej Szkoły.

Obecnie naszym celem jest zebranie środków na zakup tablicy interaktywnej, która zyskuje coraz większą popularność w polskiej edukacji. Umożliwia zarówno pracę w trybie zwykłej tablicy, jak również podnosi efektywność pracy na elektronicznych dokumentach, obrazach i programach. Jednocześnie uatrakcyjni naukę naszych dzieci. Koszt tablicy to około 3500,00 złotych.

Mamy nadzieję, iż zasilą Państwo konto Rady Rodziców, co pozwoli na wsparcie działań, abyśmy wszyscy czuli się odpowiedzialni za Szkołę do której uczęszczają nasze dzieci.

Wpłaty prosimy dokonywać na rachunek bankowy 20 2490 0005 0000 4000 2189 1417. W tytule wpłaty należy wpisać: składka na Radę Rodziców, imię i nazwisko ucznia oraz klasę. Wpłat można również dokonywać do skarbników poszczególnych klas.

Informujemy również, iż podczas zebrania w dniu 10 marca 2015 roku, będzie można dokonać wpłaty bezpośrednio do przedstawiciela Rady Rodziców. Dyżur będzie pełniony na parterze szkoły od godz. 17.00 do godz. 19.00.

Z poważaniem,

Iwona Giera

Przewodnicząca Rady Rodziców