ZESPӣ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY IM. JANINY JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SAMORZD UCZNIOWSKI - rok szkolny 2015/2016

 

Opiekunem Samorzdu Uczniowskiego jest pani Monika Kowalik.

Przewodniczca: Zofia Gnatkowska

I Zastpca przewodniczcej: Wiktoria Kamiska

II Zastpca: Dawid Boguszewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN SAMORZDU UCZNIOWSKIEGO

Nasze dziaania

Wybory do samorzdu 2015

    14 wrzenia w naszej szkole odbyy si wybory do Samorzdu Szkolnego. W tym roku o funkcj przewodniczcego samorzdu szkolnego ubiegao si piciu kandydatw z klas 5-6. Wybory poprzedzia debata wyborcza, w czasie ktrej kandydaci prezentowali swoje programy wyborcze, zachcali do gosowania, odpowiadali na pytania, ktre znali wczenie i do ktrych si przygotowali. Na spotkaniu tym mieli okazj przekona szkolnych wyborcw o tym, e to wanie na nich warto odda gos. W wyniku gosowania zosta wyoniony nastpujcy skad samorzdu szkolnego:

Zofia Gnatkowska - przewodniczca samorzdu szkolnego,

Wiktoria Kamiska - I zastpca przewodniczcej,

Dawid Boguszewski  - II zastpca.

Gratulujemy kandydatom, ktrzy zyskali zaufanie swoich koleanek i kolegw i yczymy wielu sukcesw  w  trudnej pracy Gospodarza Szkoy. Nie zawiedcie swoich wyborcw! Trzymamy kciuki!

                                                                                               Opiekun SU

                                                                                                     Monika Kowalik

 

PLAN PRACY SAMORZDU SZKOLNEGO
NA ROK SZKOLNY 2015/2016Wrzesie
Zebranie organizacyjne:
- zaplanowanie pracy SU na biecy rok,
- ustalenie harmonogramu zebra,
- zatwierdzenie regulaminu SU,
- przydzia zada.
Rozpoczcie konkursu Klasa na medal
Rozpoczcie caorocznej akcji Szczliwy numerek
Padziernik
Obchody wita Edukacji Narodowej:
- wykonanie plakatu z yczeniami,
- udzia w apelu z okazji wita Edukacji Narodowej.
Listopad
Dyskoteka andrzejkowa
Udzia w obchodach wita Niepodlegoci
wiatowy Dzie yczliwoci i Pozdrowie (21 listopada) - midzyklasowy konkurs na najlepsze wizytwki z okazji tego dnia
Grudzie
Mikoajki
Udzia w akcji Gra Grosza
wita Boego Narodzenia: plakat z yczeniami, dekoracje witeczne.
Spotkania opatkowe w klasach
Stycze
Podsumowanie osigni dydaktyczno-wychowawczych za I semestr przygotowanie gabloty z nazwiskami najlepszych uczniw.
Podsumowanie pracy Samorzdu Uczniowskiego w I semestrze
Luty
Dyskoteka karnawaowa
Bezpieczne ferie przygotowanie gazetki
Marzec
Obchody Dnia Kobiet (plakat z yczeniami, sodkie upominki w klasach)
Obchody Pierwszego Dnia Wiosny:
- wiosenny pokaz mody w klasach 4-6,
- konkurs pod hasem Szkolny Talent,
- konkurs o tytu Szkolnego Mistrza Opowiadania Dowcipw.
Kwiecie
Konkurs o tytu Szkolnego Mistrza Krzywek
yczenia witeczne dla wszystkich pracownikw szkoy oraz koleanek i kolegw
Maj
Plebiscyt na Najsympatyczniejszego Ucznia
Obchody rocznicy Konstytucji 3-go Maja
Czerwiec
Podsumowanie pracy Samorzdu Uczniowskiego w roku szkolnym 2015/2016
Obchody Dnia Dziecka
Podsumowanie konkursu Klasa na medal
Podsumowanie osigni dydaktyczno-wychowawczych za II semestr przygotowanie gabloty z nazwiskami najlepszych uczniw
Zakoczenie roku szkolnego (wrczenie nagrd samorzdu)
Plan moe by modyfikowany wedug potrzeb i zainteresowa uczniw.Opiekun M. Kowalik i Rada SU


Samorzd Uczniowski zaprasza do wsppracy wszystkich przedstawicieli klas (gospodarzy) i wszystkie chtne osoby. Jestemy otwarci i czekamy na ciekawe pomysy i propozycje, ktre mogyby urozmaici nasze szkolne ycie.

SZCZʌLIWY NUMEREK - wyznaczony przedstawiciel samorzdu codziennie losuje szczliwy numerek ucznia, ktry zwalnia ucznia w danym dniu z kartkwek i pytania, za wyjtkiem tych sprawdzianw, ktre wczeniej zostay zapowiedziane. Numer zostaje umieszczony na tablicy samorzdu. Nie moe si on powtrzy w danym tygodniu (w takim przypadku nastpuje ponowne losowanie).

 

                                     

 

 

 Schemat blokowy: proces alternatywny: Dojazd