ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY IM. JANINY JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOŁÓWKA

 
 

Jadłospis

 
 

 

 

 

Informacje pojawią się z inicjatywy osoby prowadzącej żywienie w placówce.

 

 

Prostokąt zaokrąglony: DEKLARACJA 
NA POSIŁKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 Schemat blokowy: proces alternatywny: Dojazd