ZESPӣ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY IM. JANINY JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

WIETLICA - rok szkolny 2015/2016

 

Wychowawcami w wietlicach szkolnych s:

Paulina Mroczek, Maria Klimkiewicz, Aneta Sakowska, Hanna Gajewska,

Monika Kowalik, Beata ochowska, Magdalena Baranowska, Natalia Murawska,

Piotr Orkiszewski.

Opis: C:\Documents and Settings\Pawe\Pulpit\Prba strony\witryna_szkoly\index_pliki\linia-w-kolorowe-paski.gif

Rekrutacja na wietlic trwa do 10 wrzenia.

Lista przyjtych zostanie wywieszona w szkole 14 wrzenia.

ZASADY NABORU

Opis: C:\Documents and Settings\Pawe\Pulpit\Prba strony\witryna_szkoly\index_pliki\linia-w-kolorowe-paski.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

REGULAMIN WIETLICY

 

 

 

KARTA ZGOSZENIA

 

   

Opis: C:\Documents and Settings\Pawe\Pulpit\Prba strony\index1_pliki\linia_olowek.gif

W roku szkolnym 2015/2016 wietlica dziaa  - od godz. 7.00 - do 17.00

GODZINY PRACY WIETLICY:

      

 

 

Opis: C:\Documents and Settings\Pawe\Pulpit\Prba strony\index1_pliki\linia_olowek.gif

AUTOBUS SZKOLNY

 

 

Opis: C:\Documents and Settings\Pawe\Pulpit\Prba strony\witryna_szkoly\index_pliki\linia-w-kolorowe-paski.gif

CELE I ZADANIA WIETLICY SZKOLNEJ:          

       Celem oglnym wietlicy  jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej

umoliwiajcej wszechstronny rozwj osobowoci.

 

Z  oglnego celu wynikaj zadania szczegowe wietlicy:

  • zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakoczonych obowizkowych i dodatkowych zajciach edukacyjnych/zajciach pozalekcyjnych

  • organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunkw do nauki wasnej, odrabianie prac domowych

  • organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na powietrzu, majcych na celu prawidowy rozwj fizyczny,

  • organizowanie zaj majcych na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowa, zamiowa, uzdolnie,

  • stworzenie warunkw do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz ksztatowanie kulturalnych nawykw ycia codziennego,

  • upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, ksztatowanie nawykw higieny i czystoci oraz dbaoci o zachowanie zdrowia,

  • wsppraca z rodzicami (opiekunami prawnymi) i nauczycielami wychowankw, a take ze specjalistami zatrudnionymi w szkole.

 

 

   

INFORMACJE

07.10.2015 - Pasowanie na wietliczaka

Dnia 07.10.2015r. w wietlicy szkolnej odbya si uroczysto Pasowania na wietliczaka. Przysze wietliczaki z kl.0- I musiay wykona kilka zada. Pierwsze zadanie polegao na sprawdzeniu znajomoci regulaminu wietlicy. Nastpnie dzieci odgadyway zagadki i wykonay wizytwki ze swoim imieniem. Wszystkie wietliczaki zoyy przyrzeczenie i z rk pani dyrektor Grayny Wardak-Dymek otrzymay dyplomy.

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 Schemat blokowy: proces alternatywny: Dojazd