ZESPӣ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY IM. JANINY JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ZAJCIA POZALEKCYJNE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 
 

RODZAJ ZAJ

OSOBA PROWADZCA ZAJCIA

Kko recytatorsko-teatralne

Monika Kowalik

Kko dziennikarskie - tworzenie gazetki szkolnej

Renata Majewska

Kko ekologiczne dla klasy 5 Maria Klimkiewicz
Kko religijne dla klas 4-6 Magdalena Baranowska
SKS dla klas 4-6 Piotr Orkiszewski

Zaj. sportowe dla klasy 3

Piotr Orkiszewski

Zaj. rozwijajce z matematyki dla klasy 4 Paulina Mroczek

Programy profilaktyczne

wychowawcy klas, nauczyciele przedszkola i "0", pedagog szkolny

Wychowanie do ycia w rodzinie

Monika Pikorska

Zaj. wyrwnawcze dla klasy 1

Renata Majewska, Dominika Klimek

Zaj. wyrwnawcze dla klasy 2

Aneta Sakowska, Beata Dbrowska

Zaj. wyrwnawcze dla klasy 3

Jadwiga Zalewska

Zaj. wyrwnawcze  z jzyka angielskiego

Katarzyna Piasecka

Zaj. wyrwnawcze z matematyki dla klasy 4 i 6 Dorota Laszuk-Redman
Zaj. wyrwnawcze z matematyki dla klasy 5 Paulina Mroczek

Zaj. wyrwnawcze z jzyka polskiego -przygot.do testu

Monika Kowalik

Zajcia oglnorozwojowe Monika Pikorska

Rytmika w grupach przedszkolnych

Waszczeniuk Anna

Religia w grupach zerowych Magdalena Baranowska

Jzyk angielski w grupach zerowych

Piasecka Katarzyna

Zajcia logopedyczne

Aneta  Kna

Basen dla klas 1B, 2A, 4 Renata Majewska, Aneta Sakowska
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 Schemat blokowy: proces alternatywny: Dojazd